برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399

بزرگداشت مقام شامخ معلم و استاد

بزرگداشت مقام شامخ معلم و استاد

برگزاری جلسه شورای آموزشی اردیبهشت 1400

برگزاری جلسه شورای آموزشی اردیبهشت 1400

لیست دانشجویان جهت واکسیناسیون کووید 19

لیست دانشجویان جهت واکسیناسیون کووید 19

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو
برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399

امتحانات نیمسال دوم 00-99 دانشکده پیراپزشکی از 8 خرداد لغایت 22 برگزار می گردد. امتحانات زودتر از موعد از 26 اردیبهشت لغایت 1 خرداد بطول خواهد انجامید

1400/02/21

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399

برنامه امتحانات نیمسال دوم 1400-1399

امتحانات نیمسال دوم 00-99 دانشکده پیراپزشکی از 8 خرداد لغایت 22 برگزار می گردد. امتحانات زودتر از موعد از 26 اردیبهشت لغایت 1 خرداد بطول خواهد انجامید

1400/02/21

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه‌ها

تمدید ثبت نام و استعداد درخشان کارشناسی ارشد 1400

ثبت نام کارشناسی ارشد 1400 و شرایط استعداد درخشان تمدید گردید

1400/01/16 گروه

برنامه کارورزی نیمسال اول 1400-1399

برنامه کارورزی در گروههای مختلف دانشکده پیراپزشکی درنیمسال اول 1400-1399

1399/06/10 گروه

راهنمای ورود به آزمون الکترونیکی

راهنمای ورود به آزمون الکترونیکی پایان ترم نیم سال دوم 99-98 و قوانین وظایف مربوط به دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

1399/04/24 گروه اخبار دانشكده
1398/02/23 گروه

پیوندهای مفید

سامانه پورتفولیو

سامانه جامع طرح درس

سامانه ارزشیابی اساتید

پژوهشیار

بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران Iran Medex

سامانه اساتید مشاور

کتابخانه دیجیتال بین المللی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

پایگاه اطلاعات نشریات کشور

PUBMED

google SCHOLAR