کارگاه تدبر در قرآن 9 اسفند 99

کارگاه تدبر در قرآن 9 اسفند 99

راهنمای استفاده از ماسک

راهنمای استفاده از ماسک

شرایط استعداد درخشان کنکور ارشد 1400

شرایط استعداد درخشان کنکور ارشد 1400

جلسه شورای آموزشی 3 اسفند 99

جلسه شورای آموزشی 3 اسفند 99

اخبار و اطلاعیه‌ها

اخبار اختصاصی

آرشیو

اطلاعیه‌ها و رویدادها

آرشیو
روز ملی هوشبری گرامی باد

روز ملی هوشبری گرامی باد

تبریک 12 اسفند روز ملی هوشبری به دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی

99/12/13

اخبار و اطلاعیه ها

اطلاعیه‌ها

برنامه کارورزی نیمسال اول 1400-1399

برنامه کارورزی در گروههای مختلف دانشکده پیراپزشکی درنیمسال اول 1400-1399

99/06/10 گروه

راهنمای ورود به آزمون الکترونیکی

راهنمای ورود به آزمون الکترونیکی پایان ترم نیم سال دوم 99-98 و قوانین وظایف مربوط به دانشجویان دانشکده پیراپزشکی

99/04/24 گروه اخبار دانشكده
98/02/23 گروه

پیوندهای مفید

سامانه پورتفولیو

سامانه جامع طرح درس

سامانه ارزشیابی اساتید

پژوهشیار

بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران Iran Medex

سامانه اساتید مشاور

کتابخانه دیجیتال بین المللی

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)

پایگاه اطلاعات نشریات کشور

PUBMED

google SCHOLAR