برنامه امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 دانشکده پیراپزشکی

دانشجویان محترم لطفا جهت مشاهده ی برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال دوم 1401-1400 ویژه دانشجویان ورودی 1400 را کلیک نمایید.

 

/uploads/126/2022/Jul/03/گروه هوشبری.pdf

/uploads/126/2022/Jul/03/گروه اتاق عمل.pdf

/uploads/126/2022/Jul/03/گروه فوریت های پزشکی.pdf

/uploads/126/2022/Jul/03/گروه علوم آزمایشگاهی.pdf