آئین نامه سر فصل دروس کارشناسی پیوسته هوشبری

آئین نامه سرفصل دروس کارشناسی ناپیوسته هوشبری

تعداد واحدهای درسی

تعداد کل واحدهای درسی این دوره 130 واحد به شرح ذیل می­باشد:

دروس عمومی                                       22 واحد

دروس پایه، اختصاصی و کارآموزی                92 واحد

کار آموزی در عرصه                                   16 واحد

 

 

دروس پایه، اختصاصی و کارآموزی دوره کارشناسی پیوسته رشته هوشبری

 

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4021101

آناتومی (1)

2

26

17

-

4021102

آناتومی (2)

2

26

17

-

4021103

فیزیولوژی (1)

2

34

0

-

4021104

فیزیولوژی (2)

2

34

0

-

4021105

فیزیک هوشبری

2

34

0

-

4021106

میکروب­شناسی و استریلیزاسیون

2

26

17

-

4021107

بیوشیمی

1

17

0

-

4021108

ایمونولوژی

1

17

0

-

4021109

روانشناسی

2

34

0

-

4021110

واژه­شناسی پزشکی

2

34

0

-

 

 

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پیش‌نیاز

واحد

نظری

عملی

4021111

کاربرد رایانه

3

34

34

-

4021112

آمار زیستی و روش تحقیق

3

43

17

-

4021113

نشانه­شناسی و معاینات بالینی

2

26

17

-

4021114

اصول پایه داروشناسی

3

51

0

-

4021115

اصول کمک­های اولیه

2

26

17

-

4021116

اصول پرستاری و کار در اتاق عمل

2

26

17

-

4021117

فیزیوپاتولوژی

4

68

0

4-4021113

4021118

خون­شناسی و انتقال خون

2

34

0

7-4021115

4021119

فوریت­های پزشکی

2

26

17

-

4021220

زبان تخصصی

3

51

0

4021110- 9991002

4021221

مدیریت در بیهوشی

1

17

0

-

4021222

اصول بیهوشی

3

51

0

16-05-03-4021101 

4021223

روش بیهوشی (1)

4

68

0

34- 4021122

4021224

روش بیهوشی (2)

4

68

0

35- 4021123

4021225

روش بیهوشی (3)

4

68

0

36- 4021124

4021226

مراقبت­های پس از بیهوشی

2

34

0

4021125

4021227

اصول مراقبتهای ویژه

3

51

0

4021117

4021228

اصول و روش­های اداره درد

2

34

0

4021122

4021229

آشنایی با بیماری­های داخلی و جراحی

3

51

0

4021117

4021230

داروشناسی اختصاصی

3

51

0

4021114

4021231

اخلاق حرفه­ای در هوشبری

1

17

0

-

4021332

کارآموزی پرستاری

2

0

102

16- 4021106

4021333

کارآموزی (1)

4

0

204

4021122

4021334

کارآموزی (2)

4

0

204

33-4021123

4021335

کارآموزی (3)

4

0

204

34-4021124

4021336

کارآموزی (4)

4

0

204

35-4021125

جمع

92

7627

1037

-

 

 کارآموزی در عرصه

توضیح:

چرخش­های کارآموزی در عرصه (1) به شرح زیر می­باشد:

-         کارآموزی در عرصه بیهوشی                         204  ساعت

-         کارآموزی در عرصه PACU                            102 ساعت

-         کارآموزی در عرصه ICU                             102 ساعت

چرخش­های کارآموزی در عرصه (2) به شرح زیر می­باشد:

-         کارآموزی در عرصه بیهوشی                          204 ساعت

-         کارآموزی در عرصه اورژانس                          102 ساعت

-         کارآموزی در عرصه سرویس درد                     102 ساعت