منوی اصلی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 12765
بازديدکنندگان امروز: 668
کل بازديدکنندگان: 2299761
بازديدکنندگان آنلاين: 2
زمان بارگزاري صفحه: 0.8907 ثانيه
سرفصل دروس

تعداد واحدهاي درسي

تعداد کل واحدهاي درسي اين دوره 130 واحد به شرح ذيل مي باشد:

دروس عمومي                  22 واحد                                     

دروس پايه                      31 واحد

اختصاصي                       61 واحد                                    

کارآموزي در عرصه            16 واحد                               

 

دروس پايه دوره کارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

4041101

فيزيک عمومي

2

34

0

-

4041102

آزمايشگاه فيزيک عمومي

1

0

34

4041101

4041103

شيمي عمومي

2

34

0

-

4041104

آزمايشگاه شيمي عمومي

1

0

34

4041103

4041105

بيوشيمي عمومي

3

51

0

4041103

4041106

آزمايشگاه بيوشيمي عمومي

1

0

34

4041105

4041107

زيست­شناسي سلول و مولکولي

3

34

34

-

4041108

آناتومي نظري

2

34

0

-

4041109

اناتومي عملي

1

0

34

4041108

4041110

فيزيولوژي نظري

2

34

0

4041107

4041111

آزمايشگاه فيزيولوژي

1

0

34

4041110

4041112

فيزيک حياتي

2

34

0

4041101

4041113

بافت شناسي نظري

1

17

0

4041108

4041114

آزمايشگاه بافت شناسي

1

0

34

4041113

4041115

بهداشت عمومي و اپيدميولوژي

2

34

0

-

4041116

روانشناسي عمومي

2

34

0

-

4041117

کامپيوتر

2

34

0

-

4041118

آمار حياتي

2

34

0

-

جمع

31

408

238

-

دروس اختصاصي دوره کارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

4041219

بيوشيمي پزشکي 1

3

51

0

4041105

4041220

آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي 1

1

0

34

4041119

4041221

ميکروب­شناسي عمومي

2

34

0

4041107

4041222

آزمايشگاه ميکروب­شناسي عمومي

1

0

34

4041121

4041223

انگل­شناسي 1 (کرم­ها)

2

34

0

4041107

4041224

آزمايشگاه انگل­شناسي 1

1

0

34

4041123

4041225

ايمني­شناسي پزشکي

3

51

0

4041110

4041226

آزمايشگاه ايمني­شناسي پزشکي

2

0

68

4041125

4041227

ويروس­شناسي پزشکي

2

34

0

4041121

4041228

آزمايشگاه ويروس­شناسي پزشکي

1

0

34

4041127

4041229

انگل­شناسي 2 (تک ياخته و حشره)

2

34

0

4041123

4041230

آزمايشگاه انگل­شناسي 2

1

0

34

4041129

4041231

آسيب­شناسي عمومي

2

34

0

4041113

4041232

آزمايشگاه آسيب­شناسي عمومي

1

0

34

4041131

4041233

بيوشيمي پزشکي2

2

34

0

4041119

4041234

آزمايشگاه بيوشيمي پزشکي2

1

0

34

4041133

4041235

فارماکولوژي

2

34

0

19-4041110

4041236

سم­شناسي

1

17

0

4041135

4041237

آزمايشگاه سم­شناسي

1

0

34

4041136

4041238

متون انگليسي و ترمينولوژي پزشکي

2

34

0

-

4041239

اصول ايمني و حفاظت در آزمايشگاه

1

17

0

27-4041125

4041240

خون­شناسي 1

3

51

0

4041110

4041241

آزمايشگاه خون­شناسي 1

2

0

68

4041140

4041242

اصول فني و نگهداري تجهيزات آزمايشگاهي

1

17

0

12-4041103

4041243

ايمونوهماتولوژي

2

34

0

4041125

4041244

آزمايشگاه ايمونوهماتولوژي

1

0

34

4041143

4041245

هورمون­شناسي

1

17

0

4041133

4041246

آزمايشگاه هورمون­شناسي

1

0

34

4041145

 

 کارآموزي در عرصه دوره کارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

کد درس

نام درس

نوع درس و تعداد واحد

دروس پيش‌نياز

واحد

نظري

عملي

4041358

کارآموزي در عرصه

16

0

816

کليه دروس

جمع

16

0

816

-