• 1399/06/10 - 08:54
  • 132
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه شورای آموزشی درسوم شهریورماه

...

 

 

جلسه شورای آموزشی دانشکده پیراپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر راهبر وهمچنین اعضای محترم هیات علمی مدیر گروه

وکارشناسان آموزش در روز دوشنبه مورخ 99/06/3 راس ساعت 11:00 با دستور کار چگونگی حضور دانشجویان در نیمسال اول تحصیلی 1400-1399

ومشخص نمودن نقشه راه آموزش علوم پزشکی وسایر موارد در دفتر ریاست محترم دانشکده پیراپزشکی برگزار گردید.

 

 

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشكده,پژوهشي
  • کد خبر : 37034
کلمات کلیدی

تصاویر