• 1399/04/30 - 12:11
  • 127
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

برگزاری جلسه معارفه معاونت محترم پژوهش وجلسه شورای پژوهش درتیرماه 99

...

 

 

 جلسه معارفه با حضور ریاست محترم دانشکده جناب آقای دکتر احمد راهبر وجناب آقای دکتر سعید شمس معاونت محترم پزوهش دانشکده و با همراهی

اعضای محترم هیات علمی شورای پژوهش ضمن تشکر وقدردانی از زحمات بی اندازه جناب آقای حمید آسایش معاونت پزوهش پیشین دانشکده در روز

دوشنبه مورخ 99/04/30 برگزار گردید.

از جمله موضوعاتی که دراین جلسه مطرح شد : مشارکت اعضای هیات علمی درامر پژوهش

وهمچنین استقبال ازارائه طرح های پژوهشی اعضا

وتشکیل تیم های پژوهشی وایجاد انگیزه پژوهشی در اعضای هیات علمی دانشکده

وبرگزاری کارگاه های متفاوت در صورت نیاز اعضای هیات علمی جهت

آموزش فعالیت های پزوهشی ودیگر مباحث

 

 

 

  • گروه خبری : اخبار دانشكده,پژوهشي,اسلایدشو
  • کد خبر : 36667
کلمات کلیدی