دانشکده پیراپزشکی قم

 

آدرس: قم - بلوار غدیر - بعد از بوستان غدیر - روبروی ورزشگاه یادگار امام - مجتمع پردیس - دانشکده پیراپزشکی

تماس: 33209071 - 025

کد پستی: 3736175513

شماره تلفن های مجتمع پردیس کلیک کنید

 

حوزه ریاست: خانم امیدپناه    31971136 - 025 

فکس: 33209127

معاونت آموزشی : آقای الهی  31971138

معاونت پژوهشی : آقای دکتر بطحائی  31971140

معاونت فرهنگی دانشجویی : خانم شریفی فرد  31971140

مسئول آموزش : آقای یوسفی  31971112

کارشناس آموزش : آقای فهیمی   31971111

کارشناس آموزش : خانم امیدپناه   31971136

کارشناس گروه معارف : آقای ملکی   31971083