پرسشهای متداول

 ۱ – شرایط و مراحل نقل و انتقال دانشجویان جهت مهمانی یا انتقال موقت و دائم به چه صورتی می باشد؟

 در هر ترم، دانشگاه ها یک بازه زمانی برای دریافت درخواست های انتقالی و مهمانی دانشجویان در سایر دانشگاه ها مشخص می نمایند و درخواست های جمع آوری شده ابتدا در شورای آموزشی دانشکده و درنهایت در شورای آموزشی دانشگاه مطرح و در مورد موافقت یا مخالفت با آنها تصمیم گیری می شود.

 

۲ – شرایط دانشجویان جهت ورود به کارورزی یا عرصه چگونه می باشد؟

برای ورود به کارورزی در عرصه که در رشته های کارشناسی اتاق عمل و هوشبری در ترم آخر، در رشته های کاردانی فوریت های پزشکی و کارشناسی ناپیوسته فوریت های پزشکی یک ترم آخر است، دانشجو می بایست کلیه واحدهای تئوری و عملی خود را گذرانده باشد و دانشجو در مورد استثنا فقط می تواند یک درس عمومی و یا یک درس اختصاصی که قبلاً نمره مردودی در آن کسب شده باشد را درعرصه بگذراند.

 

۳ – شرایط اخذ دروس به صورت معرفی به استاد چیست؟

 دانشجو می تواند یکی از دروسی که در ترم ماقبل عرصه اخذ نموده و پس از شرکت در کلاس، نمره قبولی کسب نکرده است را در ترم عرصه به صورت معرفی به استاد اخذ نماید. در این روش، دانشجو به یکی از اساتید مربوطه معرفی شده و پس از معرفی منابع از سوی استاد، از دانشجو امتحان گرفته می­شود و نمره وی به آموزش دانشکده اعلام می گردد.